Zakres usług

Badania obiektywne:

Pod pojęciem metod obiektywnych należy rozumieć takie metody badań słuchu, które umożliwiają ocenę wielkości i rodzaju zaburzeń słuchu bez aktywnej współpracy ze strony pacjenta.

Można dowiedzieć się, czy sprawne jest ucho środkowe, ślimak, nerw słuchowy oraz ośrodki znajdujące się w centralnym układzie nerwowym.

Obuuszny ABR, bodziec: trzask, chirp i tonalny. Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu umożliwiają rejestrację aktywności elektrycznej pochodzącej z nerwu słuchowego oraz ośrodków słuchowych pnia mózgu. W praktyce badanie progu słyszenia za pomocą ABR wykonuje się najczęściej dla częstotliwości 500 i 1000 Hz, stosując bodźce tonalne, oraz w zakresie 2000–4000 Hz za pomocą trzasku. Metoda nieinwazyjna, dokładna i bardzo czuła.

ASSR – rekonstrukcja audiogramu Badanie ASSR pozwala zrekonstruować audiogram, pomagając tym samym ocenić stan narządu słuchu, określić głębokość ubytków oraz opracować plan skutecznego leczenia i rehabilitacji.

Otoemisja akustyczna: DPOAE, TEOAE. Badanie otoemisji akustycznej jest oparte na rejestracji bardzo cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku na skutek skurczu komórek słuchowych zewnętrznych. Sygnałem pobudzającym komórki słuchowe może być trzask (TEOAE) lub dwuton (DPOAE). Badanie nieinwazyjne, dokładne i obiektywne.

Audiometria impedancyjna (tympanometria i odruchy z mięśnia strzemiączkowego)- ocena funkcjonowania ucha środkowego, a w przypadku wykonywania odruchów z mięśnia strzemiączkowego – ocena funkcjonowania początkowej drogi słuchowej i jednej z odnóg nerwu twarzowego – nerwu strzemiączkowego.

Aby wynik badania był w pełni miarodajny, badanie ABR wykonuje się we śnie lub w stanie czuwania. Aby zachować najlepsze warunki do badania, należy przygotować dziecko w następujący sposób:

Dziecko powinno mieć czyste przewody słuchowe (jeśli rodzic nie jest pewny czy w przewodach nie zalega woskowina może zgłosić się do najbliższego punktu protetyki słuchu w celu oceny przewodów słuchowych dziecka lub udać się do lekarza laryngologa).

Godziny wykonywania badania ABR w domu pacjenta ustalane będą indywidualnie z rodzicami dziecka. Badanie powinno być wykonane we śnie fizjologicznym.

Dzieci do lat 2:

  • Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury.
  • Dziecko musi być zmęczone i senne oraz niekarmione przez 3 godziny przed badaniem! Nie można pozwolić dziecku spać przed badaniem przez około 5 godzin.
  • Karmienie dziecka będzie możliwe po przygotowaniu dziecka do badania ABR – naklejone elektrody po oczyszczeniu skóry. Po nakarmieniu można usypiać dziecko i przeprowadzić badanie ABR we śnie fizjologicznym.

Dzieci od 2 do 4 lat:

  • Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej temperatury.
  • Dziecko musi być zmęczone i senne. Nie można pozwolić spać przed badaniem przez około 10 godzin.

Dzieci powyżej 4 roku życia:

  • Dziecko powinno być badane w porze wieczorno-nocnej – po godzinie 18:00.
  • Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej temperatury.
  • Dziecko musi być zmęczone i senne. (Rodzice powinni obudzić dziecko około 5:00 i nie pozwolić mu zasnąć do samego badania w porze wieczornej).

Pod pojęciem badania subiektywne należy rozumieć takie metody badań słuchu, które umożliwiają ocenę wielkości i rodzaju zaburzeń słuchu przy aktywnej współpracy ze strony pacjenta.

  • Audiometria tonalna (badanie na przewodnictwo powietrzne i kostne) – określanie progów słyszenia. Informacja o wielkości ewentualnego niedosłuchu.
  • Interaktywna audiometria dziecięca MAGIC– badanie audiometryczne małych dzieci (3-5 lat).