Kadra

Właściciel firmy

Elżbieta Borowicz-Skoneczna, pielęgniarka specjalistka w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego i posiadająca potwierdzone egzaminem kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, ratownik wodny, nauczyciel. Zajmuję się nauczaniem zawodu, początkowo pielęgniarstwa szczególnie pielęgniarstwo środowiskowe, ratownik medyczny, obecnie protetyk słuchu.

Szkoleniami różnego rodzaju zajmuję się od 1988 roku, czyli od chwili kiedy uzyskałam stopień Instruktora WOPR. Początkowo były to właśnie kursy z zakresu ratownictwa wodnego. Wyszkoliłam przez te 30 lat setki ratowników, fachowców ratownictwa wodnego. W 2000 roku uzyskałam stopień Instruktor Wykładowca WOPR jako 3 kobieta w Polsce.

Wtedy też zaczęłam prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ponieważ odczuwałam niedosyt wiedzy z tego zakresu ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Medycznej w Poznaniu „Medycyna ratunkowa”.

Od 2001 roku zaczęłam kształcić w zawodzie ratownik medyczny. Oprócz uczenia ratownictwa medycznego zajmuję się również kształceniem umiejętności uczenia I pomocy.
Ratownictwo medyczne stało się moją pasją. Ukończyłam wiele kursów z tej dziedziny. W 2007 roku zdałam egzamin specjalizacyjny i zostałam pielęgniarką ratunkową.
Obecnie nadal organizuję i prowadzę kursy zarówno z I pomocy jak i ratownictwa wodnego w WOPR woj. warmińsko-mazurskiego.

W roku 2013 musiałam podjąć trudną decyzję. Kolejne studia i znowu Poznań. Tym razem 3 lata – wydział fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2016 roku uzyskałam dyplom Akustyka o specjalności Protetyk słuchu na UAM w Poznaniu i dlatego postanowiłam rozszerzyć dotychczasową działalność o prowadzenie badań słuchu. Uzupełnieniem umiejętności nabytych na uczelni było podjęcie nauki w Studium Obiektywnych Badań Słuchu w Światowym Centrum Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy.

Oprócz działalności w ramach firmy ELADAR pracuję w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie jako nauczyciel zawodu protetyk słuchu. Prowadziłam również zajęcia na kierunku technik elektroradiolog w zakresie wykonywania badań audiometrycznych.
Niespodziewanie nowa dziedzina nową pasją.

Obecnie oprócz nauczania na kierunku protetyk słuchu, jestem egzaminatorem w tym zawodzie. Jednocześnie jestem autorem zadań egzaminacyjnych dla CKE i recenzentem nowej podstawy programowej dla ORE.