Inna działalność firmy

Firma ELADAR nadal prowadzi również działalność edukacyjną – szkolenia z pierwszej pomocy.

Szkolenia dostosowane do potrzeb klienta zakończone wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego odbyte szkolenie. Dotyczy województwa warmińsko –mazurskiego.